OBCHODNÍ PODMÍNKY

Přijetím kosmetického ošetření stvrzuji, že jsem byl/byla poučena o kontraindikacích využitého kosmetického ošetření, že jsem nezamlčela žádné zdravotní problémy a omezení.S ošetřením souhlasím, jakož i s uschováním mých kontaktních údajů i údajů o mém zdravotním stavu, pokud by mohly být důležité pro provedení ošetření.
Pokud bych tyto údaje chtěla vzít zpět, mohu v místě provozovny písemným záznamem do sešitu svůj souhlas se shromažďováním mých údajů kdykoliv odvolat.